moodle

Moodle és un paquet de programari per a la creació de cursos i llocs Web basats en Internet. És un projecte en desenvolupament dissenyat per donar suport a un marc d'educació social constructivista.

Moodle és una de les últimes aplicacions que sorgeix per donar consistència a l'educació a distància. La filosofia del seu creador, és realment interessant però s'ha de recordar que com sempre a la xarxa, res està acabat i té les seves limitacions.

L'educació, com molts altres aspectes de la societat, és sensible al pas del temps ia l'evolució del mundo.No es tracta només de l'àmbit social, sinó també de la tècnica, la forma d'estudi.

Actualment, aquesta situació de canvi, es tradueix en e-learning, una nova manera d'aprendre, una educació sense distàncies, electrònica. Un dels programes més competents per al seu desenvolupament és Moodle. Amb aquest programa el professor té totes les eines necessàries per crear un curs al qual l'alumne podrà accedir fàcilment des de qualsevol ordinador.

Els que no estiguin familiaritzats amb aquesta aplicació han de saber que es tracta d'un programari lliure amb característiques similars a les de Blackboard. Moodle és l'acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d'Aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectes i Modular).


Dissenyem i l'ajudem a crear el seu centre d'aprenentatge a distància, pregunti'ns com.